Pronea Campus

Stredoškolské mestečko s internátom, ktoré ponúka možnosť spoločenského života, dobrovoľníckej práce a sociálnej angažovanosti.

Prinášame jedinečný koncept pre rozvoj mladých ľudí

  • IOWA program osobnostného rozvoja na štyri roky štúdia
  • osobný mentoring + buddy systém
  • certifikované soft skills vzdelávanie 
  • gamifikačný systém
  • participácia na spoločenskom živote a komunálnej politike
  • dobrovoľnícke programy a spolupráce s OZ
  • alumni systém
  • letné školy, base campy, oddychové aktivity, festivaly

Naši partneri

Naším cieľom je realizovať projektové vyučovanie študentov Pronea v spolupráci s mentormi, s firemnými expertmi partnerských firiem Inovačného Hubu a s pedagógmi Pronea Academy. Študenti budú vedení a podporovaní k tomu, aby objavili svoj talent a svoj potenciál rozvinuli v konkrétnom podnikateľskom, neziskovom alebo inovačnom projekte.

Študent Pronea Academy tak nezíska iba vzdelanie, ale aj praktické pracovné skúsenosti, možnosť na podnikanie, priestor na kreativitu a ochranu vlastných patentov, ktoré ostávajú jeho duševným vlastníctvom.

Naši partneri

Naším cieľom je realizovať projektové vyučovanie študentov Pronea v spolupráci s mentormi, s firemnými expertmi partnerských firiem Inovačného Hubu a s pedagógmi Pronea Academy. Študenti budú vedení a podporovaní k tomu, aby objavili svoj talent a svoj potenciál rozvinuli v konkrétnom podnikateľskom, neziskovom alebo inovačnom projekte.

Študent Pronea Academy tak nezíska iba vzdelanie, ale aj praktické pracovné skúsenosti, možnosť na podnikanie, priestor na kreativitu a ochranu vlastných patentov, ktoré ostávajú jeho duševným vlastníctvom.

Napíšte nám

Pronea Founder

Ondrej Grenčík

Email: ondrej.grencik@pronea.sk

Telefón: + 421 907 765 743

Pronea Project Leader

Štefan Hanus

Email: stefan.hanus@pronea.sk 

Telefón: + 421 905 240 765

Kontaktná adresa:

Ul. 1. mája 226/6

958 01 Partizánske

 

 

Chcel by som...

14 + 12 =